Przeglądy instalacji wewnętrznych

Zależy Ci na pewności, że budynek którego jesteś właścicielem jest w dobrym stanie oraz spełnieniu wymogów prawnych?

 

Zgodnie z Prawem budowlanym każdy właściciel oddanego do użytku obiektu zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych. W zależności od powierzchni zabudowy muszą być one wykonywane raz na rok albo co pół roku: do 31 maja i do 30 listopada.
 

Zakład Rzemieślniczy  Jacek Światek oferuje:
•    przeglądy półroczne obiektów wielkopowierzchniowych, roczne, pięcioletnie

 

 

Nasi pracownicy wykonujący  prace gazoniebezpieczne są wyposażeni w następujące środki zabezpieczające:

•    przyrządy do pomiaru stężeń gazu w atmosferze: niemieckiej firmy Dräger lub amerykańskiej QRAE
•    przyrządy do pomiaru ciśnienia gazu: skalibrowane manometry, niemeckie rejestratory sprężynowe
     Paul Vegauer czy też rejestrator danych PW Bloogg w wykonaniu specjalnym firmy Paul Vegeuer, do
     wykonania prób szczelości gazowych n/c, ś/c i w/c oraz prób wodociągowych kompensujące
     temperaturę zewnętrzną  z  niezależna drukarką,
•    lampy w wykonaniu przeciwwybuchowym w trakcie prowadzenia prac w porze nocnej, zasilane
     napięciem nie wyższym niż 24 V. Wymóg ten musi być przestrzegany w przypadku
     umieszczenia lampy poza strefą zagrożenia wybuchem,
•    sprzęt ppoż. oraz tablice i znaki ostrzegawcze oraz wiele innych specjalistycznych przyrządów.

 

 

Wszystkie prace gazoniebezpieczne jakie prowadzimy wykonywane są z przestrzeganiem warunków technicznych oraz obowiązującej procedury.
Prace te wykonuje wykwalifikowana kadra pracownicza z zachowaniem zasad BHP oraz  z zachowaniem wymagań ochrony środowiska.

Wykwalifikowana kadra
Wiarygodność
Zaufanie
Oni nam
już zaufali:

masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ

telefon:
adres:
ul. Łuczanowska 6
61-614 Poznań

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów.